FORGOT YOUR DETAILS?

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – 42,66 kW

Instalacja na 5 blokach mieszkalnych

Moc instalacji: 2x 9,18 kW, 3x 8,1 kW

Miejsce instalacji: Legnica

Powrót do góry